För Mäklare

Lite generell information för Mäklare.

Brf Manligheten är en HSB förening och har sin överlåtelsehantering via HSB Malmö,

För kontakt med överlåtelseavdelningen, Antingen ring 010-442 30 00 alt HSB Malmö, Att: Överlåtelseavdelningen, Turning Torso, 211 15 Malmö.

Tillsyn

Vid en överlåtelse tillämpar föreningen en tillsyn, det är önskvärt att både köpare, säljare samt mäklare är där. För att boka tid kontakta vicevärden på vicevarden@manligheten.se alt på 0708-918603.

Här är det viktigt att veta att tillsynen skall inte förväxlas med en besiktning som köparen bör göra eller anlita någon att göra. Föreningen tittar enbart på saker som är föreningens ansvar eller kan påverka föreningen.

Ekonomi och väsentliga händelser

Vi får ofta frågor om ekonomi och renoveringar och hänvisar till årsredovisningarna som finns här

Det finns i dagsläget inga planer på att höja månadsavgiften.

Garageplatser

Föreningen har 68 garageplatser och tillämpar ett kö system, Då föreningen har 181 lägenheter är kön rätt så lång.  Kommunen har boende parkering  på gatorna i området.

ICA och Post

Föreningen har en rätt så välsorterad ICA butik som även är post och spelombud på Amiralsgatan 96, öppettiderna är 07-22. Vill du veta mer om butiken?.

Bredband och Kabeltv

För närvarande ingår ett grundutbud av kabeltv från Comhem samt 100mbit full duplex bredband från Ownit i avgiften. Den boende aktiverar själv bredbandet genom att beställa inloggningsuppgifter från Ownit. Läs mer här.

El

Föreningen har egna mätare och debiterar el efter förbrukning för närvarande 1,25 kr per kwh inklusive alla avgifter och skatter. Inget abonnemang behövs. Elen debiteras för förbrukningen i efterskott och läggs på avin för månadsavgiften.